Vi Ska Fæst - Aill' Mot Aill'
by
 
D.D.E.

Title
Vi Ska Fæst - Aill' Mot Aill'

Author
D.D.E.

Subject
Rock

Description
Vi Ska Fæst, Æ Lovve Og Lyg, For My' Av Det Gode, Alarm! Full Fyr, Du Kan Stø Dæ På Mæ, Helse I Hver Dråpe, Den Tryggeste Losen, Vi E Et Perfekt Par, Æ Gir Mæ Over, Æ Ska Slutt, Så Kjem Morrada'n

Publisher
Norske Gram

Date
2002-10-09

Digital Format
FREEGAL MUSIC

Right Management
2001 Ergo Rettigheter AS