Shared booklist

Imported from My Lists: ozu

10 items

Kuroi taiyåo

Janus Films ; Nikkatsu Kabushiki Kaisha seisaku ; kikaku åOtsuka Kanåo, Kubo Keinosuke ; gensaku Kåono Tensei ; kyakuhon Yamada Nobuo ; kantoku Kurahara Koreyoshi. |

Kuroi ame

Imamura puro, Hayashibara guråupu teikei sakuhin ; haikyåu, Tåoei Kabushiki Kaisha ; gensaku, Ibuse Masuji ; kyakuhon, Ishido Toshiro, Imamura Shåohei ; prodyåusåa, Iino Hisa ; kantoku, Imamura Shåohei. |

Buta to gunkan

Janus Films ; Nikkatsu Kabushiki Kaisha seisaku ; kyakuhon, Yamanouchi Hisashi ; kikaku, åOtsuka Kano ; kantoku, Imamura Shåohei. |

Pather panchali

presented by the West Bengal Government ; script and direction by Satyajit Ray. |

Shatranj ke khilari

Devki Chitra ; producer, Suresh Jindal ; screenplay & director, Satyajit Ray. |

Tokyo monogatari

Shochiku Films ; written by Kogo Noda and Yasujiro Ozu ; directed by Yasujiro Ozu. |

Bakushåu

a Shåochiku Co. presentation ; screenplay by Kogo Noda & Yasujiråo Ozu ; directed by Yasujiråo Ozu. |

Banshun

Shåochiku Eiga ; [gensaku] Hirotsu Kazuo ; kyakuhon Noda Kåogo, Ozu Yasujiråo ; kantoku Ozu Yasujiråo. Tokyo-ga = Ein gefilmtes Tagebuch / von Wim Wenders ; produzent Chris Sievernick ; Wim Wenders Produktion, Chris Sievernich Filmproduktion. |