Shared booklist

Imported from My Lists: Kurosawa

7 items

Warui yatsu hodo yoku nemuru

Tåohåo, Kurosawa Purodakushon ; producers, Tanaka Tomoyuki, Kurosawa Akira ; writers, Oguni Hideo ... [et al.] ; director, Kurosawa Akira. |

Sanjuro

Toho Company, Ltd. ; director, Akira Kurosawa ; screenplay, Akira Kurosawa, Ryuzo Kikushima, Hideo Oguni. |

Sugata Sanshiråo

Tåohåo Kabushiki Kaisha ; Gensaku, Tomita Tsuneo ; kyakuhon, Kurosawa Akira ; kantoku, Kurosawa Akira. |

Ichiban utsukushiku

Tåohåo Kabushiki Kaisha seisaku ; [director, Akira Kurosawa ; producers, Motohiko Ito, Jin Usami ; screenplay, Akira Kurosawa]. |

Zoku Sugata Sanshiråo

Tåohåo Kabushiki Kaisha ; seisaku, Itåo Motohiko ; kyakuhon, Kurosawa Akira ; Gensaku, Tomita Tsuneo ; kantoku, Kurosawa Akira. |

Tora no o o fumu otokotachi

Janus Films ; Tåohåo Kabushiki Kaisha ; seisaku, Itåo Motohiko ; kyakuhon, Kurosawa Akira ; kantoku, Kurosawa Akira. |

Kagemusha

Tåohåo Eiga, Kurosawa Purodakushon teikei sakuhin ; purodyåusåa Kurosawa Akira, Tanaka Tomoyuki ; shinario Kurosawa Akira, Ide Masato ; kantoku Kurosawa Akira. |