Shared booklist

Art of Racing in the Rain by Garth Stein

13 items

The catlady

Dick King-Smith ; illustrated by John Eastwood. |

A dog's journey

W. Bruce Cameron. -- |

A dog's purpose

W. Bruce Cameron. |

Racing in the rain

Garth Stein. |

Enzo races in the rain!

Garth Stein with Zoe B. Alley and R. W. Alley ; illustrated by R. W. Alley. |

A sudden light

Garth Stein. |

Life after life

Kate Atkinson. -- |

Wo zai yu zhong deng ni =

Jiasi Shitan zhu ; Lin Shuoli yi. |