Shared booklist

Imported from My Lists: Japanese B/W

9 items

Ugetsu

a Kenji Mizoguchi film ; producer, Masaichi Nagata ; original story by Akinari Ueda ; screenplay, Matsutaro Kawaguchi, Yoshikata Yoda ; director, Kenji Mizoguchi. |

Warui yatsu hodo yoku nemuru

Tåohåo, Kurosawa Purodakushon ; producers, Tanaka Tomoyuki, Kurosawa Akira ; writers, Oguni Hideo ... [et al.] ; director, Kurosawa Akira. |

Kaidan

Tåohåo Kabushiki Kaisha ; Ninjin Kurabu ; seisaku Wakatsuki Shigeru ; kyakuhon Mizuki Yåoko ; kantoku Kobayashi Masaki = |

Kagemusha

Tåohåo Eiga, Kurosawa Purodakushon teikei sakuhin ; purodyåusåa Kurosawa Akira, Tanaka Tomoyuki ; shinario Kurosawa Akira, Ide Masato ; kantoku Kurosawa Akira. |

Ikiru

Tåohåo ; seisaku, Motoki Såojiråo ; kyakuhon, Kurosawa Akira, Hashimoto Shinobu, Oguni Hideo ; kantoku, Kurosawa Akira. |

Sugata Sanshiråo

Tåohåo Kabushiki Kaisha ; Gensaku, Tomita Tsuneo ; kyakuhon, Kurosawa Akira ; kantoku, Kurosawa Akira. |

Tora no o o fumu otokotachi

Janus Films ; Tåohåo Kabushiki Kaisha ; seisaku, Itåo Motohiko ; kyakuhon, Kurosawa Akira ; kantoku, Kurosawa Akira. |

Ichiban utsukushiku

Tåohåo Kabushiki Kaisha seisaku ; [director, Akira Kurosawa ; producers, Motohiko Ito, Jin Usami ; screenplay, Akira Kurosawa]. |