Shared booklist

Imported from My Lists: good drama

42 items

Shuo huang de ai ren

chu pin fang: Beijing sheng shen zhou ying shi wen hua you xian ze ren gong si, Tianjin dian shi tai. |

Jia qi ru meng

dao yan: Shen Yi. |

Zui hou jue ding ai shang ni

[dao yan Chen Mingzhang]. |

Chou nèu wu di.

Hunan dian shi tai, Beijing xiang chao guo ji chuan mei you xian ze ren gong si lian he zhi zuo. |

Zhen zhu

zhi zuo: Beijing yuan chuang jia yi ying shi wen hua you xian gong si. |

Ye Wen 2

Dong fang dian ying chu pin you xian gong si ... [et al.] lian he chu pin ; Dong fang dian ying you xian gong si zhi zuo ; bian ju Huang Zihuan ; jian zhi Huang Baiming, Li Xin, An Xiaofen ; dao yan Ye Weixin. |

Ye wen

Dong fang dian ying fa xing you xian gong si, Shi dai jin dian chuan mei you xian gong si lian he chu pin ; Dong fang dian ying chu pin you xian gong si ; Dong fang dian ying chu pin you xian gong si zhi zuo ; bian ju, Huang Zihuan ; jian zhi, Huang Baimi |

Mei ren tian xia.

Dao yan: Li, Huizhu. |

Lang man xiang zuo, hun yin wang you

Dong yang hua lu bai na ying shi you xian gong si chu pin. |

Tian di

dao yan Xu Jizhou. |